685Третият информационен ден за представяне на модела „ЕНТЕР - 2” се проведе в заседателна зала на Областна администрация – Бургас. Моделът е създаден по проект на Фонд - ИГА „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници”.
На презентацията присъстваха представители на Апелативна прокуратура – Бургас, Областна дирекция на полицията, Областна служба „Изпълнение на наказанията”, Затвора, Община Бургас, неправителствени организации и др. Освен модел „ЕНТЕР-2” бяха представени национално изследване за дейността и състоянието на социалните предприятия в България, успешни модели на социални предприятия в страни от ЕС, методики и програми за социално включване на бивши затворници и др.
Информационни дни предстоят и в Плевен, Враца и Благоевград. Проект „EНТЕР - 2. Развитие на модела за социално включване на бивши затворници” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия. Пилотна фаза”.