Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Архив новини

686Вчера в Септември се проведе здравно-образователна сесия с ученици от общината. Екип доброволци от клуб ”Връстници обучават връстници” представи информация по проблема ХИВ/СПИН. Младите обучители подробно се спряха на въпросите: Какво е ХИВ? Какво е СПИН? Как се заразяват хората с ХИВ? Как се проявява болестта? и др. В презентацията бяха поставени акценти по отношение на тестовете за ХИВ и предпазването от инфектиране. Доброволците от Клуб „ВОВ” направиха демонстрация за поставяне на презерватив.
Въпреки първоначалното напрежение и известно неудобство сред младите хора от Септември, между обучители и обучаеми се получи много добра обратна връзка и сесията завърши с удовлетворение и за двете страни.
Клуб "Връстници обучават връстници" реализира дейността си в рамките на Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването.