686Вчера в Септември се проведе здравно-образователна сесия с ученици от общината. Екип доброволци от клуб ”Връстници обучават връстници” представи информация по проблема ХИВ/СПИН. Младите обучители подробно се спряха на въпросите: Какво е ХИВ? Какво е СПИН? Как се заразяват хората с ХИВ? Как се проявява болестта? и др. В презентацията бяха поставени акценти по отношение на тестовете за ХИВ и предпазването от инфектиране. Доброволците от Клуб „ВОВ” направиха демонстрация за поставяне на презерватив.
Въпреки първоначалното напрежение и известно неудобство сред младите хора от Септември, между обучители и обучаеми се получи много добра обратна връзка и сесията завърши с удовлетворение и за двете страни.
Клуб "Връстници обучават връстници" реализира дейността си в рамките на Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването.