Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
1 Проект «Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие»
2 Проект "Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", Договор BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01
3 Проект „Системен интеграционен модел „Динката“ – за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово“, Договор № BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01
4 Проект „Грам превенция, килограм интервенция“
5 Проект"Гражданско участие в законодателното и институционално развитие на пробацията в България"
6 Проект „Алтернативи”
7 Проект „Всички заедно за силно и равно начало”
8 Проект „КОД „УСПЕХ” – Английски език за младежи в неравностойно положение”
9 Проект „Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“
10 Проект „Училище за амбиции - 2”
11 Проект „Готови за училище 2017-2018 г.“
12 Компонент 4 и Компонент 5 на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България”