Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
1 Проект „Алтернативно лято - 2”
2 Проект „Оценка на антикорупционната среда на местно ниво"
3 Проект „КОД „УСПЕХ” – Английски език за младежи в неравностойно положение”
4 Проект „Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“
5 Проект „Училище за амбиции - 2”
6 Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”
7 Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”
8 Проект „Готови за училище 2015-2016 г.“
9 Проект RATES - Система за оценка на риска, рехабилитация и оценка на ефективността в работата със сексуални правонарушители
10 Компонент 4 и Компонент 5 на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България”