Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
1 Проект „Делото за спасяване на давещите се не е дело на самите давещи се!“
2 Проект „Невидимите, които виждаме“
3 Проект „ Отключване“ (UNLOCKED)
4 Проект „Вдъхновени учители, вдъхновени деца“
5 Проект „Рестарт - нова стратегическа визия на ИГА“
6 Проект „Да живеем без домашно насилие“
7 Проект „Грам превенция е равно на килограм интервенция – Етап ІІ”
8 Проект "Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", Договор BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01
9 Проект „Системен интеграционен модел „Динката“ – за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово“, Договор № BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01
10 Проект „Грам превенция, килограм интервенция“
11 Проект"Гражданско участие в законодателното и институционално развитие на пробацията в България"
12 Проект „Алтернативи”