Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Проект „Да се предпазим от дрогата и насилието" - Нова махала
2 Проект „Иновативни практики за социална включеност на младите хора”
3 Проект „Eдинство в разнообразието и разнообразие в единството"
4 Проект „Да се предпазим от дрогата и насилието" - София
5 Проект „Да се предпазим от дрогата и насилието" - Плевен
6 Проект „Аз успешно се представям – ще науча и теб” - Пещера
7 „Подобряване на междуинституционалното сътрудничество между държавните институции, местните власти, съдебната система и гражданското общество за въвеждане на европейските стандарти за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”
8 Проект "Социално предприятие"
9 Проект: "Независим граждански мониторинг и доклад за законодателното и институционално въвеждане на пробацията в България"
10 Проект „Публично-частни партньорства в процеса на социално включване на уязвими групи”
11 Проект "ENTER"
12 Подобряване на равноправието и човешкото достойнство на представители на групи в неравностойно положение, осъдени за престъпление
13 „Позитивен избор”