Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“, Договор № 93-00-202/02.04.2015 г., се финансира от Норвежки Финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“


Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”

гр. Пазарджик 4400
бул. "Александър Стамболийски" №8
П.К. 140
Телефон/факс:
034 44 23 98
E-mail:
office@iga-bg.org
URL: www.iga-bg.org