Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация“, Договор № 93-00-201/02.04.2015 г.,
се финансира от Норвежки Финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“

Проект „Европейски стандарти в обучението по пробация”

гр. Пазарджик 4400
бул. "Александър Стамболийски" №8
П.К. 140
Телефон/факс:
034 44 23 98
E-mail:
office@iga-bg.org
URL: www.iga-bg.org