04.12.2015 г.
Информационен ден в гр. Пазарджик, начален час 10:00 ч., Пресклуба на БТА.

01.12.2015 г.
Информационен ден в гр. Пловдив, начален час 10:00 ч., хотел „Seven hills”.
Предстоящи събития