Димитър Русинов

Магистър по педагогика с 11-годишен опит като социален работник в системата на затворите в България. Специализирал е двугодишна програма по пробация към Университета в Централен Ланкашир – Великобритания. Участвал е в обучителни визити за управление на НПО и мениджмънт на пробационни служби в Англия, Румъния, Латвия, Франция, Холандия, Норвегия и Русия. Завършил е шестмесечна програма по застъпничество и лобиране към Американската агенция за международно развитие. Участвал е в обучение за „Управление на качеството” към Тюф Норд, България. Автор е на много публикации и издания. От 2007 г. e член на Борда на Европейската организация по пробация (CEP).