Други

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

 

 

Представяне на проект
РЕГИОНАЛЕН МОДЕЛ
за устойчива реинтеграция на правонарушители

Acrobat Reader PDF (857 Kb)

 

Представяне на проект
РЕГИОНАЛЕН МОДЕЛ
за устойчива реинтеграция на правонарушители

Acrobat Reader PDF (564 Kb)

 

Представяне на проект
ХОРИЗОНТИ
система за информация и подкрепа на бивши затворници

Acrobat Reader PDF (837 Kb)