Проект „В защита правата на човека“

„В защита правата на човека“ – (09 юли 2021 г. – 08 април 2024 г.).

Проектът се осъществява от Фондация „ДА“ гр. Пловдив в партньорство с още три организации: Фондация „Асоциация Анимус“- София, Фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА“ – Пазарджик, Фондация „Български адвокати за защита правата на човека“ – София.