Обучение „ Как се прави застъпничество?“

От 21-ви до 23-ти април, в хотел „АТА“, Вършец се проведе обучение на тема „Как се прави застъпничество“. Обучението бе в рамките на новия проект на Фонд ИГА «Правото на лична идентификация –  основно човешко право» и застъпи няколко основни теми: Разбиране на законодателния процес и процесите по формулиране и провеждане на политики на национално и местно ниво; Разработване на ефективни стратегии за застъпничество; Изграждане на коалиции, мрежи и партньорства; Провеждане на изследвания и анализи на политики; Медийни и комуникационни стратегии за застъпничество; Мониторинг и оценка на застъпнически кампании и др.

Обучени бяха 20 застъпници от областите Монтана, Пазарджик и Сливен. След приключване на обучението си те ще се включат в публични дискусии с маргинализирани общности, местни власти и институции за популяризиране на промяната в Закона за гражданската регистрация и подпомагане на процеса на промяна.

Проект «Правото на лична идентификация – основно човешко право» се финансира от Програма „MARIO“ (Minorities, Accountability, Rights, Independence, Organizational Development) и ще продължи до края на месец ноември тази година. Основната му цел е да популяризира промяната в Закона за гражданската регистрация за издаване на български документи за самоличност.