Обява за работа – конкурс за Медицинска сестра, Акушер/ка / Патронажна медицинска сестрана територията на гр. Пловдив

Обява за работа

Програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“

Обявява конкурс за Медицинска сестра, Акушер/ка / Патронажна медицинска сестра

на територията на гр. Пловдив

 

Описание на работата:

„Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (Nurse-Family Partnership) е лицензирана програма, която е оценена като една от най-ефективните програми в областта на ранното детско развитие в световен мащаб, работеща с жени в риск и техните деца. Програмата предлага интензивни домашни посещения, извършвани от медицински сестри и акушерки, на всяка включена бременна жена или майка – от включването им по време на бременността до навършване на 2-годишна възраст на детето. По време на посещенията се осигурява подкрепа, информиране, насоки за създаване на стимулираща среда за детето, повишаване на ангажираността на родителите и подчертаване на важността на профилактичните медицински прегледи по време на бременността и в първите години на малкото дете. Програмата работи със структура и материали, адаптирани за българския контекст.

Позицията е на трудов договор със Сдружение “Център за обучение и услуги”.

Основни  задължения:

∙ Да работи с до 25 бременни жени и майки, на които да прави регулярни домашни посещения според модела на програмата и ръководството за посещения до навършване на 2 г. възраст на децата им.
∙ Да попълва регулярно изискваната документация на хартия и в Информационната система на програмата.
∙ Да участва в представянето на услугата пред потенциални потребители.
∙ Да консултира и да си сътрудничи с други специалисти, които участват в предоставянето на медицински и немедицински услуги за жени и семейства.
∙ Да спазва конфиденциалност.
∙ Да се придържа към политиките и процедурите на програмата.
∙ Да присъства и участва в седмични и други периодични срещи на екипа, обучения и събития.
∙ Да допринася за подобряване на качеството на програмата.

Изисквания към кандидатите:

∙ Диплома за акушер/ка или медицинска сестра с минимум 3-годишен курс на обучение. Магистърската степен е предимство.
∙ Доказан опит в областта на майчино и/или детско здраве, обществено здравеопазване – минимум 2 години.
∙ Компютърна грамотност – Office пакет и работа с медицински софтуер.
∙ Способност за самостоятелна работа, както и като част от екип.
∙ Отлични писмени и устни комуникационни умения.
∙ Психическа нагласа и желание за работа с бременни жени и майки под 22-годишна възраст от уязвими групи, живеещи в бедност.
∙ Толерантност към различията.

Какво предлагаме:
∙ Позиция на пълен работен ден (40-часова работна седмица)
∙ Трудов договор
∙ Служебен телефон
∙ Служебен преносим компютър
∙ Офис на удобна локация
∙ Карта за градски транспорт
∙ Акредитирано обучение по международна програма

Провеждане на интервю:

Интервютата ще се провеждат през месец септември 2023 г. с одобрените по документи кандидати, след предварително записване на телефон: 0887/614 414

Място: Офис „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, гр. Пловдив, ул. „Св. Климент“ 2А

 

Срок за кандидатстване – 10.09.2023 г.

На интервюто носете:

  1. Автобиография
  2. Документ за завършено образование