Представяне на проект пред институции и медии

Днес в Пресклуба на БТА, Пазарджик екип на Фонд ИГА представи проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, Договор МП № 93-00-145/12.10.2022 г.

Проектът цели да се въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България – Пазарджик, Пловдив и Лом. В трите региона ще се разработят и внедрят специализирани услуги „Център за консултиране и правна помощ за деца“. Ще бъде насърчено активното участие на ромската общност, както и подобряване на сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни с цел повишаване на техния капацитет за работа с деца в контакт със закона.

На събитието присъстваха представители на институции, организации, социални услуги и медии.

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., а партньори в изпълнението му са Фонд ИГА (бенефициент по проекта), Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“, Пловдив и Save a child – Норвегия.