Приключи изпълнението на проект „Нова посока“

Заключителна конференция по проект „Нова посока“ се проведе днес в конферентната зала на Гранд хотел „Хебър“, Пазарджик. Бяха представени резултатите от проекта, работата на експертите с жертвите и извършителите на домашно насилие, проведените програми в Кризисния център, Пещера, както и програмата за ученици от гимназиалния курс.
Участваха представители на институции, които работят по проблема домашно насилие.
Проектът се изпълнява от Фонд ИГА по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-87/14.07.2023 г., сключен с Министерство на правосъдието. Основната му цел е да допринесе за намаляване проявите на домашно насилие и последващите негативни последствия върху жертвите и обществото.