Програма по дигитален маркетинг за настанени в Кризисния център

Започна изпълнението на една от дейностите по проект „Нова посока“, чиято цел е да осигури възможност млади жени и момичета, жертви на насилие и трафик, да постигнат по-голяма независимост и самостоятелност чрез провеждане на подходящи програми за придобиване на знания и умения, както и възстановяване от травмата.

Конкретната дейност е определила и названието на проекта – „Нова посока“. Целевата й група са момичета и млади жени, настанени в Кризисния център, Пещера, поради преживяно насилие или в риск от попадане в трафик.

Групата ще премине през три дейности, в които участниците ще бъдат подпомогнати да постигнат независимост и самостоятелност в своя бъдещ живот, професионално да се реализират успешно и да се превърнат в пълноправни и отговорни личности. Програмите са: Дигитален маркетинг, Повишаване на финансовата  култура и Групова социално-психологическа програма. Те  ще се провеждат с минимум 7 потребители, в зависимост от броя на настанените в момента.

Заниманията по първата програма, Дигитален маркетинг, вече започнаха. Тя е ориентирана към по-технически грамотните участници, които прекарват не малка част от времето си в социалните мрежи. Целта е да се промени отношението на момичетата към интернет платформите като място, където те предимно показват и промотират себе си. Вместо това ще ги запознае с рисковете от неразумното интернет поведение и свързаните с него киберпрестъпления, както и с възможностите за по-професионално използване на социалните мрежи с цел получаване на полезна информация и евентуални доходи.

Обучението по дигитален маркетинг включва запознаване със социалните платформи Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok и Twitter, както и техните инструменти и алгоритми за рекламиране на продукти и услуги.

Проект „Нова посока“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-87/14.07.2023 г., сключен с Министерство на правосъдието. Основната му цел е да допринесе за намаляване проявите на домашно насилие и последващите негативни последствия върху жертвите и обществото.