Проект „Делото за спасяване на давещите се не е дело на самите давещи се!“

deloto-za-spasiavane

Резюме

Период на изпълнение: септември 2019 – април 2021 г.

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива

Водеща организация: Фондация „Фонд ИГА“

Размер на предоставения грант: 6499 лв.

Цели:

1. Разширяване обхвата на услугите за семейна подкрепа и развиване на родителски капацитет на ромски родители.

2. Повишаване участието на млади родители и бременни жени от ромски произход в услуги за формиране на родителски умения за ранно учене.

Бенефициенти: Ромската махала в община Брацигово – 20 ромски семейства (20 майки и около 40 деца) и 10 бременни жени, Включени са също младите бащи и бъдещите татковци – още 30 души.

Дейности:

Дейност 1. Планиране и картографиране.

Дейност 2. Изследване на практиките и традициите за ранно учене в целевите ромски общности.

Дейност 3. Прецизиране на темата за застъпничество и конкретните услуги, за които ще се застъпваме. Работното заглавие на застъпническата кампания е Ранно учене отрано!”

Дейност 4. Застъпничество по същество и пилотиране на избраните интервенции и методи.

Дейност 5. Описание и анализ на постигнатото.


Подкрепата за Проект „Делото за спасяване на давещите се НЕ Е ДЕЛО на самите давещи се!“ е осигурена от Фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива” или нейните партньори.


 

 

НОВИНИ