Проект „Невидимите, които виждаме“

proekt-nevidimite-new

 

Период на изпълнение: ноември 2020 – септември 2022 г.

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива

Водеща организация: Фондация „Фонд ИГА“

Размер на предоставения грант: 123 467, 40 лева

Основна цел на проекта: Да се повишават възможностите бременни жени и майки с деца до 3 г. от засегнатите групи да получават адресна регистрация и документи за самоличност.

Бенефициенти:

–     Бременни жени и майки с деца 0-3 г. без адресна регистрация и документ за самоличност сред най-уязвимите и бедни групи от хора, както и децата от 0-3 г.

–        Семействата на тези жени и деца – хората, които живеят в едно домакинство.

Дейности:

1. Управление на проекта:

Цeл 1. Добра координация и успешно управление на проекта.

Цел 2. Да се прилага надежден мониторинг и проследяване на напредъка.

2Събиране на доказателства и/или анализ на налични доказателства по застъпническия проблем и неговото решение:

Цел 1. Да се набави и изследва допълнителна информация, доказателства и възможни решения на проблема.

Цел 2. Да се анализират и систематизират набраните данни и информация.

3. Комуникационна стратегия и план за изпълнението й:

Цел 1. Да се изработи визуална идентификация и комуникационни инструменти.

Цел 2. Да се набере допълнителна информация по проблема.

Цел 3. Да се изработят информационни материали.

Цел 4. Да се установи добро взаимодействие със заинтересовани страни и партньори.

Цел 5. Да се установи добро взаимодействие с медиите.

4. Застъпничество, изграждане на коалиции и партньорства:

Цел 1. Да се изградят надеждни и подпомагащи взаимодействия и партньорство с други организации и коалиции.

Цел 2. Да се изостри вниманието на ключови заинтересовани страни и институции по проблема с адресната регистрация и да се създадат условия за търсене и намиране на решение.

Цел 3. Да се подпомогнат усилията на мрежата „С грижа от 0 до 3“.


Подкрепата на Финансираната страна Фондация „Фонд ИГА“ е осигурена от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна Фондация „Фонд ИГА“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Тръст за социална алтернатива или нейните партньори.


НОВИНИ

Форум „Политики в подкрепа на пълноценната грижа за детето в най-ранна възраст“

Заключително събитие по проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“ се проведе през тази седмица в София. Проектът се ръководи от фондация „Тръст за социална алтернатива“ и се изпълнява в партньорство с 11 граждански организации, които през последните 2 години се фокусираха върху промяната на системно ниво в ключови за майчиното и детско здраве политики.

Събитието „Политики в подкрепа на пълноценната грижа за детето в най-ранна възраст“ бе открито от Надя Клисурска, зам.-министър на труда и социалната политика. Приветствие към участниците поднесоха Сара Перин, изпълнителен директор на фондация „Тръст за социална алтернатива“ и Искра Стойкова, програмен директор.

 Форумът представи постигнатите резултати и бъдещи цели на неформалната застъпническа мрежа „С грижа от 0 до 3“ в рамките на петте инициативи: Достъп до пренатална грижа за всяка бременна жена; Осигуряване на подкрепа за пълноценно хранене на детето; Ролята и резултатите от ранното учене в детска възраст; Достъп до безплатни медикаменти за всички деца до 3 години; Достъп до услуги за издаване на лични документи. Фондация „Фонд ИГА“ ръководеше изпълнението на две от застъпническите инициативи – за безплатните медикаменти и достъпа до услуги за издаване на лични документи. По инициативата, свързана с ранното учене и развитие на децата от 0 до 3 години, Фондацията беше партньор.

Проектът се финансира от фондациите „Отворено общество“, „Портикус“ и „Тръст за социална алтернатива“ и се изпълнява в партньорство с 11 граждански организации, обединени в неформална застъпническа мрежа,  която от края на 2020 г. се застъпва за промяна на системно ниво в ключови за майчиното и детско здраве политики.


Кръгла маса в Сливен

Кръгла маса на тема „Проблеми при достъпа до лични документи и решения“ се проведе през миналата седмица в Сливен. Форумът е част от застъпническа кампания по проект „Невидимите, които виждаме“. Водеща организация по проекта е Фондация „Фонд ИГА“, а партньори – СНЦ „Инициатива за равни възможности“ и Сдружение „Хаячи“.

През последните десет години организациите от гражданския сектор идентифицират нарастващ брой български граждани без документ за самоличност. Проблемът е особено тежък, тъй като непропорционално засяга хора, живеещи около прага на бедността и застрашени от бездомност. Без лична карта те не могат да  сключат брак, да влязат в съда, да получат здравни грижи и социални услуги, да получат социални помощи, да получат животоспасяваща терапия от аптеката, да сключат договор с банка, с работодател, с оператор на комуникационни услуги, да използват нотариални услуги и пр. Без лична карта лицата загубват своята гражданска идентичност и престават да съществуват в правния мир, стават невидими. Невидими стават и техните деца.

Проектът е част от проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“. Основният идентифициран проблем е свързан с липсата на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3 г.


Регионална кръгла маса на тема „Проблеми при достъпа до лични документи и решения“

В рамките на национална застъпническа кампания по проект „Невидимите, които виждаме“ в Пазарджик се проведе Регионална кръгла маса на тема „Проблеми при достъпа до лични документи и решения“.

Проектът е част от проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“. Основният идентифициран проблем е свързан с липсата на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3 г. Водеща организация по проекта е Фондация „Фонд ИГА“, Пазарджик, а партньори – СНЦ „Инициатива за равни възможности“, София и Сдружение „Хаячи“ – Нови пазар.

През последните десет години организациите от гражданския сектор идентифицират нарастващ брой български граждани без документ за самоличност. Проблемът е особено тежък, тъй като непропорционално засяга хора, живеещи около прага на бедността и застрашени от бездомност. Липсата на лична карта маргинализира български граждани, които живеят при трайно ограничаване на техни основни права: на образование, труд, достъп до здравеопазване, гласуване, свободно придвижване. Без лична карта те не могат да  сключат брак, да влязат в съда, да получат здравни грижи и социални услуги, да получат социални помощи, да получат животоспасяваща терапия от аптеката, да сключат договор с банка, с работодател, с оператор на комуникационни услуги, да използват нотариални услуги и др. Без лична карта лицата загубват своята гражданска идентичност, те престават да съществуват в правния мир, стават невидими, невидими стават и техните деца.

 


Форум по проект „Невидимите, които виждаме“

На 13 октомври, в конферентната зала на хотел „Централ“, София се проведе събитие в рамките на Национална застъпническа кампания по проект „Невидимите, които виждаме“.

Невидимите, които виждаме“ е част от проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“. Основната му цел е повишаване възможностите бременни жени и майки, с деца до 3 г. от засегнатите групи, да получават адресна регистрация и документи за самоличност. Водеща организация по проекта е Фондация „Фонд ИГА“, а партньори – Сдружение „Хаячи“ и Сдружение „Инициативи за равни възможности“.

Събитието бе открито от Надя Клисурса – заместник министър на МТСП. Изказване направиха Катя Христова – Вълчева, началник на кабинета на Омбудсмана  и Росица Милкова – ръководител на проект „С грижа от 0 до 3“ на Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Участие във форума взеха представители на Главна дирекция „Национална полиция“, Министерство на вътрешните работи, кметове, представители на Общински администрации, Общински комисии по адресна регистрация и неправителствени организации.