Проект „Невидимите, които виждаме“

proekt-nevidimite-new

 

Период на изпълнение: ноември 2020 – септември 2022 г.

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива

Водеща организация: Фондация „Фонд ИГА“

Размер на предоставения грант: 123 467, 40 лева

Основна цел на проекта: Да се повишават възможностите бременни жени и майки с деца до 3 г. от засегнатите групи да получават адресна регистрация и документи за самоличност.

Бенефициенти:

–     Бременни жени и майки с деца 0-3 г. без адресна регистрация и документ за самоличност сред най-уязвимите и бедни групи от хора, както и децата от 0-3 г.

–        Семействата на тези жени и деца – хората, които живеят в едно домакинство.

Дейности:

1. Управление на проекта:

Цeл 1. Добра координация и успешно управление на проекта.

Цел 2. Да се прилага надежден мониторинг и проследяване на напредъка.

2Събиране на доказателства и/или анализ на налични доказателства по застъпническия проблем и неговото решение:

Цел 1. Да се набави и изследва допълнителна информация, доказателства и възможни решения на проблема.

Цел 2. Да се анализират и систематизират набраните данни и информация.

3. Комуникационна стратегия и план за изпълнението й:

Цел 1. Да се изработи визуална идентификация и комуникационни инструменти.

Цел 2. Да се набере допълнителна информация по проблема.

Цел 3. Да се изработят информационни материали.

Цел 4. Да се установи добро взаимодействие със заинтересовани страни и партньори.

Цел 5. Да се установи добро взаимодействие с медиите.

4. Застъпничество, изграждане на коалиции и партньорства:

Цел 1. Да се изградят надеждни и подпомагащи взаимодействия и партньорство с други организации и коалиции.

Цел 2. Да се изостри вниманието на ключови заинтересовани страни и институции по проблема с адресната регистрация и да се създадат условия за търсене и намиране на решение.

Цел 3. Да се подпомогнат усилията на мрежата „С грижа от 0 до 3“.


Подкрепата на Финансираната страна Фондация „Фонд ИГА“ е осигурена от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна Фондация „Фонд ИГА“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Тръст за социална алтернатива или нейните партньори.


 

НОВИНИ