Проект «Правото на лична идентификация – основно човешко право»

Договор № BG012024

Резюме

Период на изпълнение: 01.01.2024 – 30.11.2024 г.

Източник на финансиране: Програма „MARIO“ (Minorities, Accountability, Rights, Independence, Organizational Development)

Общо финансиране на проекта:  15 000.00 €

Бенефициент: Фонд ИГА

Обща цел: Популяризиране на промяната в Закона за гражданската регистрация за издаване на български документи за самоличност.

Дейности:

  1. Идентифициране на потенциални участници в две обучения.
  2. Организиране и провеждане на две обучения на застъпници: „Как се прави застъпничество?“ и „Даване на насоки за справяне с конкретни проблеми с издаването на лични документи“.
  3. Ангажиране на обучените застъпници в 8 публични дискусии с маргинализирани общности, местни власти и институции, имащи отношение по темата, за разпространение на промяната в Закона за гражданската регистрация и подпомагане на процеса на промяна.
  4. Поддържане на актуална информация в социалните мрежи и сайта на Фонд ИГА за напредъка на проекта.
  5. Създаване на видеоклип по проекта и разпространението му в социалните мрежи.

Очаквани резултати:

  1. Популяризиране на промяната в Закона за гражданската регистрация и последствията за целевата група.
  2. Установени решения на проблема с издаването на лични документи.
  3. Стартиране на процеса на издаване на документи на 240 000 души, представители на маргинализирани общности, на национално ниво.

 

НОВИНИ