Проект „Ранно учене и развитие“, Работен пакет 4: Застъпничество, изграждане на коалиции и партньорства

ranno-uchenie

Резюме

Период на изпълнение: 20 април 2021 – 30 септември 2022 г.

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива

Водеща организация: Фондация „Фонд ИГА“

Размер на предоставения грант: 52 061,80 лева

Основна цел:

Основният идентифициран проблем е свързан с липсата на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3 г.

Дейност 1. Сформиране на екип за планиране и реализиране на застъпническата кампания.

Застъпническият план включва провеждане на серия от срещи с институции и организации на национално, регионално и местно ниво.

Дейност 2. Провеждане на национална застъпническа кампания:

–       Предварителни срещи с ключови институции: МТСП, АСП, ДАЗД, МЗ и др.;

–     Предварителни срещи за идентифициране на партньори сред заинтересовани страни от здравната и социалната сфера на национално ниво, както и водещи международни и местни НПО.

Дейност 3. Създаване на застъпническа група с представители на социалния и здравния сектор.

Дейност 4. Разработване на Предложение за въвеждане на елементи в подкрепа на ранното учене и полагане на отзивчиви грижи за детето в домашна среда чрез действащите към момента социални услуги в общността за семейства с деца до 3 г.

Дейност 5. Събиране на подкрепа за предложението:

-Осигурена подкрепа от страна на членовете на работната група чрез подписване на писмо за подкрепа – приложение към Предложението.

-Провеждане на срещи с Омбудсмана за представяне на Предложението и осигуряване на подкрепата му;

-Събиране на продължаваща подкрепа на Предложението.

Дейност 6. Депозиране на Предложението.

Внасяне на Предложението в МТСП с искане на обратна връзка по него.

Дейност 7. Организиране на Национална кръгла маса за представяне на Предложението пред заинтересованите страни.

Дейност 8. Провеждане на регионална застъпническа кампания.

-Разработване на общ план за провеждане на регионална застъпническа кампания;

-Организиране и провеждане на регионални форуми;

-Внасяне на полученото писмо-подкрепа от регионалните форуми в МТСП.

Дейност 9. Организиране и провеждане на Заключителна Национална конференция по проекта.


Подкрепата на Финансираната страна Фондация „Фонд ИГА“ е осигурена от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна Фондация „Фонд ИГА“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.


 

НОВИНИ