Проект „Системен интеграционен модел „Динката“ – за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово“, Договор № BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01

viz-lesichovo

Резюме

Място на изпълнение на проекта: Община Лесичово

Период на изпълнение: 1.04.2019 – 31.12.2020 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обща стойност: 383 408.52 лв, от които:

ЕСФ: 325 897.24 лв.

Национално финансиране: 57 511.28 лв.

Цел на проекта: Да повиши качеството на живот, социалното включване и осигури трайна интеграция на ромската общност в община Лесичово чрез пилотиране на Системен интеграционен модел – Динката.

Специфична цел:

Да подкрепи социалното включване на деца и ученици от ромската общност в община Лесичово чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.

Целите на проекта допринасят за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевите групи по следния начин:

 1. Придобити умения за самостоятелност, повишена самооценка, формирани социални умения; мотивацията за водене на здравословен и физически активен живот.
 2. Значителен напредък в личностното развитие.
 3. Повишена мотивация за учене.
 4. Повишена мотивация за професионална и трудова реализация.

Дейности:

 1. Механизъм за функциониране и управление на модела.
 2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици.
 3. Психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства.
 4. Подобряване на образователната среда в ОУ „Кочо Честименски”.
 5. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средно образование.
 6. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.
 7. Насърчаване участието на родителите в образователния процес.

www.eufunds.bg
 Проект „Системен интеграционен модел „Динката“ – за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово“, Договор № BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

НОВИНИ

Аплодисменти за малките таланти на Динката

IMG-23.06.2021-2

Концерт с участието на децата от клубовете, създадени по проекта, се проведе днес в голямата зала на читалище „Пробуда“, село Динката.

Повече от час продължиха изявите на малките и големи танцьори, които изпълниха както поредица от танци, представящи българския фолклор, така и оригинални ромски танци. За красотата на изявите изключително много допринесоха и прекрасните костюми, закупени по проекта.

Клуб „Театър“ предизвика искрена радост сред публиката със сценката „Радини вълнения“ по романа на Иван Вазов „Под игото“. Младите актьори се превъплътиха в ролите на Рада Госпожина, Бойчо Огнянов, Кириак Стефчов и др.

На финала на театралното представление децата изправиха публиката на крака като запяха „Къде си, вярна ти любов народна“ и развяха български флагчета.IMG-23.06.2021-1

Концертът завърши с няколко професионални изпълнения – на певиците от трио „Самодива“ на Ансамбъла за народни песни и танци“ и танцьорите от най-прочутия детски фолклорен състав на Пазарджик – „Чудесия“.

На сцената тържествено беше връчена и наградата „Отличник на 2021 г.“, след което кметът на селото Александър Стоянов раздаде сертификати за участие в клубовете

Празникът продължи във фоайето на читалището със сандвичи и лакомства, както и с развълнувано споделяне на впечатления от актьорските и танцови превъплъщения.


Голям концерт на клубовете зарадва жители и гости на Калугерово

Konz Kalug (2)

Като част от Дейност 7: Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност, през тази седмица в читалището в с. Калугерово се проведе концерт на клубовете, създадени по проекта.

На сцената един след друг излизаха децата от „Ромски и български фолклор“, „Танцувай с мен“ и „Ромски Шекспир и приятели“. Оживяха героите на едни от най-веселите български приказки – Хитър Петър и Настрадин ходжа. Децата направиха и един по-модерен вариант на театралната сценка, в която съвременната рап музика стана част от актьорската игра.

Не по-малко атрактивни бяха танцьорите, чиито изпълнения предизвикаха овации сред публиката. След фолклорните танци момичетата от „Танцувай с мен“ представиха и модерни танци, с които показаха самочувствие на професионалисти и чудесни танцови умения.

Konz Kalug (3)

Танцьорите и актьорите се редуваха на сцената, създавайки чудесно празнично настроение сред публиката, а на финала тя се наслади на виртуозните изпълнения на певици от Ансамбъла за народни песни и танци „Пазарджик“. Те предизвикаха истински фурор, а след края на артистичното си изпълнение пожелаха на децата да обичат българския фолклор и да се гордеят с него, защото той е част от България.

Накрая директорката на ОУ „Христо Ботев“, Калугерово връчи на участниците в клубовете и индивидуалните програми сертификати за активно участие в проекта, а представители на Фонд ИГА – пакети с лакомства за почерпка и празник на децата.

Konz Kalug (1)


Учениците от с. Динката – общински съветници за два часа

Sim Dinkata

Симулация на Общински съвет по темата интеграция се проведе през миналата седмица в читалище „Пробуда“, с. Динката. Събитието е част от Дейност 6, чиято цел е да бъдат преодолени негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

За да се срещнат с учениците от 6-ти и 7-ми клас на ОУ „Кочо Честименски“, дойдоха двама общински съветници от Общински съвет – Лесичово, зам-кметът на Общината Веселина Милкова, кметът на с. Динката и ръководителят на проекта Любка Фиткарова. Присъстваха също родители, преподаватели и образователни медиатори.

Най-напред децата положиха клетва, а след това в пленарно заседание разпалено дебатираха по проблемите на образованието, интеграцията, благоустройството и опазване на обществената собственост. Научиха интересни неща за местното самоуправление и местната администрация. Разбраха колко е важно да получиш добро образование, за да постигнеш нещо в живота – и в личен, и в професионален план. Някои дори заявиха, че имат желание един ден да станат част от управлението на селото или Общината.

Проведе се и дискусия по приетата Визия за междукултурно развитие и интеграция.

На финала учениците представиха „Манифест на ромското дете“ – гледната точка на децата за самите тях, живота и бъдещето им.


Първа среща с магията на театъра

Tetar-(1)-130521През месец май Драматично-куклен театър „Константи Величков“, Пазарджик гостува на учениците от селата Динката и Калугерово, в рамките на Проект „Системен интеграционен модел „Динката“ – за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово“.

Проявата е част Дейност 6: Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Над 150 деца, родители и учители изпълниха залата на Читалище „Пробуда“ в с. Динката и Читалище „Теофил Бейков“ в с.Калугерово. Постановката „Рибарят и златната рибка“ развълнува и развесели децата, а повечето от тях споделиха, че това е първата им среща с театралното изкуство.

Учениците от двата театрални клуба също се докоснаха до магията на театъра. След представлението си направиха обща снимка с актьорите, които им пожелаха един ден да станат техни колеги.

Проект „Системен интеграционен модел „Динката“ – за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Срещи с успели роми

ПреLes sreshti (2)з септември и октомври в залата на читалище „Пробуда“, Динката се проведоха 2 срещи на учениците от горните класове на ОУ „Кочо Честименски“ с успели роми. Събитията са част от дейност 6 на проекта „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“, чиято цел е да се създадат условия за намаляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход.

Първата среща бе с Калина Василева. Тя е от Сливен. Има бакалавърска степен по „Приложна лингвистика“ с преподаване на английски език на Нов Български Университет и магистърска степен по политология от Софийския университет „Климент Охридски“. Работила е като изпълнителен директор на Фондация „Равен достъп“, програмен координатор на Тръст за социална алтернатива, София, директор на програма „Застъпничество“, Проект „Права на човека“ и преподавател по английски ези. В момента е управител на собствена консултантска агенция за подбор и развитие на човешки ресурси.

Втората среща бе с Ангел Симеонов – училищен психолог от Велинград. Ангел е на 27 години и е с бакалавърска степен по психология от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Има и две магистратури: по клинична психология от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград и по приложна психология от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Срешите предизвикаха огромен интерес сред учениците. Те изслушаха гостите с внимание, зададоха много въпроси и дори стигнаха до извод относно правилния път за развитие на едно дете от ромски произход – доброто образование.

Дейността е част от Проект  „Системен интеграционен модел „Динката“ – за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово“, Договор № BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01.


Децата от Клуб „Градина” в Динката посадиха първите си дръвчета


Gr Les (2)

В края на миналата седмица децата от клуб „Градина“ на ОУ „Кочо Честименски“, с. Динката, засадиха 32 овощни дръвчета. Дейността е част от Проект  „Системен интеграционен модел „Динката“ – за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово“ (Договор № BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01.

Заедно с тях в мероприятието се включиха и деца от другите клубове, както и 10 озеленители, също наети по проекта. Преди засаждането във физкултурния салон се проведе среща на децата, учителите и медиаторите, участници в проекта, със заместник-кмета община Лесичово Веселина Милкова.


Gr Les (1)Въпреки дъжда, децата с ентусиазъм засадиха дръвчетата в двора на училището.


Проектът сефинансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.