Регионална среща по проект „Цветно утре за нашите деца“

Регионален застъпнически форум по проект „Цветно утре за нашите деца“ се проведе вчера в Гранд хотел „Хебър“, Пазарджик. Проектът цели подобрения в детското и майчино здраве чрез провеждане на застъпническа кампания за универсален достъп до лекарства за децата от 0 до 3 години. Основната цел на кампанията е приемане на нормативни и законодателни промени като част от устойчива национална лекарствена политика в България.

Конкретните цели са изготвени на базата на резултатите от експертен доклад, който беше представен по време на форума. В рамките на събитието експерти обсъдиха застъпническо предложение за осигуряване на безплатни  лекарства, диетични храни и хранителни добавки за деца от 0 до 3-годишна възраст. С фокус върху детското и майчиното здраве кампанията предлага важни стъпки за по-здраво подрастващо поколение, които имат и сериозен икономически ефект.

Проектът е част от по-голям проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“ и се изпълнява от коалиция от шест организации: Фондация „Фонд ИГА“, Сдружение „Ларго“, Сдружение „Инициатива за равни възможности“, Сдружение „Жажда за живот“, Сдружение „Клуб на нестопанските организации“ и Сдружение „Хаячи“. Реализира се с финансовата подкрепа на Фондациите „Тръст за социална алтернатива”, „Отворено общество” и „Портикус”.