С обучителен семинар Фонд ИГА подобрява междуинституционалното сътрудничество

Семинар за подобряване на междуинституционалното сътрудничество между екипите на Фонд ИГА и институциите, работещи с тях, се проведе през миналата седмица на Слънчев бряг.

В рамките на програмата председателят на УС Димитър Русинов  представи дейността на организацията и работата с институциите, партньорите и целевите групи,  както и постигнатото в областта на междуинституционалното сътрудничество. Международните програми и проекти, работата в мултидисциплинарен екип, както и методите за пренасяне на международен опит и добри практики, предизвикаха особен интерес сред аудиторията. Експерти на организацията запознаха институциите с активните проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси” и Министерство на правосъдието, а управителите на социалните услуги, администрирани от ИГА, дейността на Центровете – резултати, срещани трудности, посока на развитие, предизвикателства и възможности.

Дискусия, обсъждане на конкретни казуси, както и обмяна на опит между институциите, финализираха обучителния форум.