Управителен съвет

Димитър Русинов – магистър по педагогика. Председател на Управителния съвет.

Членове:

Андрей Момчилов –
юристМениджър Международни проекти.

Николай Вълков – финансист на организацията. Магистър по икономика.

Валентина Гешева – управител на ЦСРИ за правонарушители. Бакалавър по социални дейности.