Форум дискутира подобряване на грижата за деца от 0 до 3 г.

Регионален форум, част от национална застъпническа кампания по проект „Ранно учене и развитие“, се проведе в началото на седмицата в Хасково. Форумът е от поредицата регионални срещи за представяне на програмата за отзивчиви грижи и ранно учене и за развитие на широко достъпни услуги в подкрепа на отговорното родителство.
На срещата бяха представени резултати от проведено проучване на съществуващи услуги за развитие на отговорно родителство сред уязвими семейства с деца до 3 г. Беше дискутирана необходимостта от предоставяне на услуга за подкрепа на уязвими семейства, както и програма за надграждане на социалните и здравни услуги за родители с деца 3 г.
Проектът е част от по-голям проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“. Водеща организация е Сдружение с нестопанска цел „ЛАРГО“, Кюстендил, а партньори – Фондация „Фонд ИГА“, Пазарджик и Фондация „Бъдеще“, Ракитово.
Изпълнява се с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.