Форум „Политики в подкрепа на пълноценната грижа за детето в най-ранна възраст“

Заключително събитие по проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“ се проведе през тази седмица в София. Проектът се ръководи от фондация „Тръст за социална алтернатива“ и се изпълнява в партньорство с 11 граждански организации, които през последните 2 години се фокусираха върху промяната на системно ниво в ключови за майчиното и детско здраве политики.

Събитието бе открито от Надя Клисурска, зам.-министър на труда и социалната политика. Приветствие към участниците поднесоха Сара Перин, изпълнителен директор на фондация „Тръст за социална алтернатива“ и Искра Стойкова, програмен директор.

Форумът представи постигнатите резултати и бъдещи цели на неформалната застъпническа мрежа „С грижа от 0 до 3“ в рамките на петте инициативи: Достъп до пренатална грижа за всяка бременна жена; Осигуряване на подкрепа за пълноценно хранене на детето; Ролята и резултатите от ранното учене в детска възраст; Достъп до безплатни медикаменти за всички деца до 3 години; Достъп до услуги за издаване на лични документи. Фондация „Фонд ИГА“ ръководеше изпълнението на две от застъпническите инициативи – за безплатните медикаменти и достъпа до услуги за издаване на лични документи. По инициативата, свързана с ранното учене и развитие на децата от 0 до 3 години, Фондацията беше партньор.

Проектът се финансира от фондациите „Отворено общество“, „Портикус“ и „Тръст за социална алтернатива“ и се изпълнява в партньорство с 11 граждански организации, обединени в неформална застъпническа мрежа,  която от края на 2020 г. се застъпва за промяна на системно ниво в ключови за майчиното и детско здраве политики.