Програма за превенция на домашното насилие за ученици

В СУ „Св. Климент Охридски“, Пещера започна провеждането на Програма за превенция на домашното насилие за ученици от 9-ти до 12-ти клас. Тя се реализира в рамките на проект „Нова посока“, изпълняван от Фонд ИГА.

В рамките на един месец всеки клас ще премине през три семинарни сесии, които ще включват различни методи за усвояване на нови знания и умения: теоретична част, игри, анкети, видеа, симулации. Темите, които ще бъдат застъпени са видове насилие, разпознаване на индикациите за преживяно насилие, измерения на домашното насилие, кой е предразположен да се превърне в насилник, уязвимост на жертвата, къде можем да потърсим помощ, къде да подадем сигнал, кои са институциите и организациите, които се занимават с проблема и др.

Учениците ще участват и в игри, които ще им помогнат да опознаят личните си граници: кое е позволено и кое не в общуването и взаимодействието с другите. Програмата цели да изгради у младите хора по-голяма сензитивност и критичност към домашното насилие, да ги научи разпознават видовете и измеренията му, как да се предпазват и къде да потърсят помощ.

Заниманията се водят от експерт на Кризисния център в Пещера, където се провеждат и част от дейностите по проекта.

Проект „Нова посока“ се изпълнява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-87/14.07.2023 г., сключен с Министерство на правосъдието.