Благотворителна кампания

Благотворителна кампания за Кризисния център в Пещера стартира Фонд ИГА

Виж повече + »

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Виж повече + »

Фондация „ФОНД ИГА“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програма „Равен шанс - достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2022 г. – 2023 г.

Източник на финансиране: Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2

Основната цел на проекта е организирането и изпълнението на творчески програми за превенция на престъпността, както и разработването на методология и разпространението ѝ в семинари.

Кои сме ние?

Фонд за превенция на престъпността ИГА

Мисия

ИГА е независима организация, която работи за развиване на личността, човешките взаимоотношения и общности чрез иновативни и добри практики за постигане на системна промяна.

Създадена е през 1998 година в Пазарджик като организация с нестопанска цел.

Стратегически цели:

1.Интеграция на хора в нужда чрез повишаване на достъпа и качеството на социални и образователни услуги.

2. Работа за постигане на системни промени в областите  правосъдие, ранно детско развитие, образование и социална интеграция.

3. Укрепване на ИГА като стабилна, видима, организирана и ефективна организация.

Социални услуги

Всички социални услуги предлагани от ИГА

Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда

Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център, Пещера, е комплекс от социални услуги, държавно делегирана дейност от 2009 г., функциониращи на територията на Община Пещера, област Пазарджик.Прочети още + »

Център за социална рехабилитация и интеграция за правонарушители

Центърът функционира от 1.07.2012 г. като държавно делегирана дейност към Община Пазарджик, а от 1.09.2012 г. управлението на услугата е възложено на Фондация „Фонд за Превенциа на престъпността – ИГА”.Прочети още + »

Наблюдавано жилище

Държавно делегирана дейност на Община Пловдив, възложена за управление на Фонд за превенция на престъпността – ИГА с договор за възлагане на социални услуги № 14ДГ824/23.06.2014 г.Прочети още + »

Център за обществена подкрепа

Центърът за обществена подкрепа е разкрит от Община Лесичово като държавна делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд за превенция на престъпността ИГА от месец февруари 2019 г. В него работи екип от специалисти – управител, социален работник, логопед, психолог.Прочети още + »

Център за социална рехабилитация и интеграция

Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е разкрит от Община Лесичово като държавно делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд ИГА от 1.09.2018 г.Прочети още + »

Център за настаняване от семеен тип – 1

Центърът е разкрит от Община Лесичово като държавно делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд ИГА от месец януари 2019 г.Прочети още + »

Център за настаняване от семеен тип – 2

Центърът е разкрит от Община Лесичово като държавно делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд ИГА от месец януари 2019 г.Прочети още + »

Новини

Последни новини

Запознайте се с всичко най-ново от нас!

Партньори

Стратегически международни и национални партньорства