Благотворителна кампания

Благотворителна кампания за Кризисния център в Пещера стартира Фонд ИГА

Виж повече + »

Проект „Невидимите, които виждаме“

Период на изпълнение: ноември 2020 – септември 2022 г.Виж повече + »

Фондация „ФОНД ИГА“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програма „Равен шанс - достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2021 г. – 2022 г.

Източник на финансиране: Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2

Основната цел на проекта е организирането и изпълнението на творчески програми за превенция на престъпността, както и разработването на методология и разпространението ѝ в семинари.

Кои сме ние?

Фонд за превенция на престъпността ИГА

Фонд за превенция на престъпността ИГА e независима професионална организация, която инициира гражданската активност и работи за намаляване на престъпността.
За реализацията на своите цели организацията
– Разработва и внедрява експериментални програми и модели;
– Развива обучителни, консултантски, информационно-образователни и издателски дейности;
– Подобрява диалога и междуинституционалните връзки;
– Извършва наблюдение над институциите, работещи по проблемите на престъпността;
– Провежда застъпнически кампании в полза на целевите групи;
– Предоставя социални услуги на правонарушители;
– Изгражда национални и международни партньорства.
Създадена е през 1998 година в Пазарджик като организация с нестопанска цел.

"Невидимите, които виждаме" - Лични истории

Социални услуги

Всички социални услуги предлагани от ИГА

Кризисен център

Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие – Пещера е социална услуга от резидентен тип, държавно делегирана дейност от 2009 г., функционираща на територията на Община Пещера, област ПазарджикПрочети още + »

Център за социална рехабилитация и интеграция за правонарушители

Центърът функционира от 1.07.2012 г. като държавно делегирана дейност към Община Пазарджик, а от 1.09.2012 г. управлението на услугата е възложено на Фондация „Фонд за Превенциа на престъпността – ИГА”.Прочети още + »

Наблюдавано жилище

Държавно делегирана дейност на Община Пловдив, възложена за управление на Фонд за превенция на престъпността – ИГА с договор за възлагане на социални услуги № 14ДГ824/23.06.2014 г.Прочети още + »

Център за обществена подкрепа

Центърът за обществена подкрепа е разкрит от Община Лесичово като държавна делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд за превенция на престъпността ИГА от месец февруари 2019 г. В него работи екип от специалисти – управител, социален работник, логопед, психолог.Прочети още + »

Център за социална рехабилитация и интеграция

Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е разкрит от Община Лесичово като държавно делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд ИГА от 1.09.2018 г.Прочети още + »

Център за настаняване от семеен тип – 1

Центърът е разкрит от Община Лесичово като държавно делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд ИГА от месец януари 2019 г.Прочети още + »

Център за настаняване от семеен тип – 2

Центърът е разкрит от Община Лесичово като държавно делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд ИГА от месец януари 2019 г.Прочети още + »

Новини

Последни новини

Запознайте се с всичко най-ново от нас!

Регионална кръгла маса на тема „Проблеми при достъпа до лични документи и решения“

В рамките на национална застъпническа кампания по проект „Невидимите, които виждаме“ в Пазарджик се проведе Регионална кръгла маса на тема „Проблеми при достъпа до...

Партньори

Стратегически международни и национални партньорства