Конференция «10 години пробация в България»
 
Novina konf 1 27.04.2016На 21 април 2016 г., в хотел „Holiday Inn”- София, се проведе конференция „10 години пробация в България - развитие и предизвикателства”. Събитието се реализира в рамките на проект „Независим мониторинг върху законодателното и институционално развитие на пробацията в България“, чиято цел е да насърчи включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения, съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво - в частност, имащи отношение към функционирането на пробационната система.
Лектори на конференцията бяха Стивън Питс - бивш шеф на отдела за международни проекти на британското Министерство на правосъдието, резидентен туининг съветник по проект „Изграждане на пробационна служба в България” (2005-2007); Рандел Бароус - експерт на британското Министерство на правосъдието, резидентен туининг съветник по проект „Укрепване капацитета на пробационната служба в България” (2007-2009); Лео Тигес - бивш генерален секретар на Европейската организация по пробация; Димитър Русинов - председател на УС на Фонд ИГА; Даниела Йорданова - началник сектор “Пробация” към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Андрей Момчилов - експерт на Фонд - ИГА. Участваха представители на Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, пробационни служители, психолози, служители от затворите в страната, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, представители на неправителствени организации и др.
Бяха представени темите: Създаване на пробационната система в България - хора, планове и принципи; Трансфер на добри практики в пробацията през българския опит; Анализ от независим мониторинг на пробацията; Анализ на резултатите от проучване сред осъдените на пробация; 10 години пробация в България; Европейските пробационни правила и тяхното въздействие върху пробационните системи в Източна Европа.
На конференцията беше прочетен поздравителен адрес от Бойка Маринска - народен представител, председател на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на граждани. Поздравление към участниците поднесе и Борис Стратиев от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието.
Проект “Независим мониторинг върху законодателното и институционално развитие на пробацията в България“се финансира от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
Информационен ден в Пазарджик
 
Infoden PZ 07.12.2015Информационен ден по проект „Независим мониторинг върху законодателното и институционално развитие на пробацията” се проведе в края на миналата седмица в Пресклуба на БТА в Пазарджик. Проектът се финансира от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Водеща организация е Фонд за превенция на престъпността ИГА.

След Плевен и Пловдив, Пазарджик е третият областен център, в който се проведе информационното събитие. Целта му бе да популяризира доклада от мониторинга. В него са включени кабинетно проучване, серия от дълбочинни интервюта, проведени в 10 Областни служби „Изпълнение на наказанията” и статистическа информация за пробацията.

Участие в информационния ден взеха представители на заинтересованите институции и неправителствени организации, които активно се включиха в дискусия за състоянието на пробацията в България и нейното бъдеще.
В Плевен и Пловдив анализираха проучване за развитието на пробацията
 
Infoden Plovdiv 07.12.2015Информационни дни за популяризиране на доклада от независимия мониторинг върху законодателното и институционално развитие на пробацията се проведоха в Плевен и Пловдив. Целта на събитието бе да представи резултатите от проучването, дълбочинните интервюта и съответната статистическа информация за пробацията, събрана в рамките на проекта.
Първият информационен ден се проведе на 24 ноември в Плевен, в конеферентната зала на хотел „Ростов”, а вторият – на 1 декември в хотел „Seven hills” - Пловдив. Присъстваха представители на ОС „Изпълнение на наказанията”, РДСП, Затворите в Плевен и Пловдив, Дирекция „Бюро по труда”, Областна дирекция на МВР, Общинските администрации, неправителствени организации и медии.
Експерти на Фонд ИГА представиха с мултимедийни презентации самото проучване, подробности около работата по случаи и изградените хипотези по тях, работата със семейства, мнението на пробационните служители и т.н.
Третият Информационен ден ще се проведе в Пазарджик.
Дълбочинни интервюта в Пробационните служби
 
Серия от дълбочинни интервюта с пробационни служители проведоха експертите на Фонд – ИГА в рамките на проект Проект „Независим мониторинг върху законодателното и институционално развитие на пробацията в България“. Цел на интервютата е провеждане на мониторинг и изготвяне на доклад.
Бяха посетени 10 Областни служби „Изпълнение на наказанията”. Проведоха се интервюта както с представители на съответната Пробационната служба - началник и служители - така и с осъдени на пробация лица и представители на семейството на осъдения. Бяха подбрани 17 случая на лица, осъдени на пробация, които да са представителни освен за основните видове престъпления по НК, за които се налага наказанието пробация, също така и за основните видове мерки в рамките на наказанието пробация. Всеки от случаите ще бъде подложен на задълбочен анализ от различни гледни точки: мнението на самия осъден и информация за него; отношението на семейството към осъдения и деянието му; възможностите за подкрепа; мнението на пробационните служители и информация за случая от тяхна гледна точка; гледната точка и на институциите, имащи отношение към случая, включително членовете на пробационния съвет, както и всичко друго, имащо значение за конкретния случай.
Получената информация ще бъде обобщена в доклад, който ще се представи на информационни дни в Пазарджик, Пловдив и Плевен.
Представяне на проект за независим мониторинг на пробацията
 
Preskonf OO 26.01.2015На 23 януари от 10.30 ч. в Пресклуба на БТА - Пазарджик се състоя представяне на Проект „Независим мониторинг върху законодателното и институционално развитие на пробацията в България”. Водеща организация е Фонд за превенция на престъпността – ИГА.
Цел на проекта е да се насърчи включването на НПО в процесите по формулиране на политики и вземане на решения, съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво, имащи отношение към функционирането на пробационната система. С реализацията му се цели повишаване активността на неправителствените организации във връзка с отчетността и прозрачността на публичните институции, в частност „Главна дирекция изпълнение на наказанията“. Проектът ще даде възможност да се възобнови един съществуващ модел за наблюдение върху пробационната система на страната.
Участие в събитието взеха представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, ръководители на институции от Пазарджик, участници в проекта, експерти и медии.
Проект „Независим мониторинг върху законодателното и институционално развитие на пробацията в България” се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Новини