Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми“, Договор № 93-00-202/02.04.2015 г., се финансира от Норвежки Финансов механизъм 2009-2014 по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“


Проект „Специализирани програми за работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво и лица с психични проблеми”
Софийски университет
"Св. Климент Охридски"


НОВИНИ